Algaja tordikaunistaja intensiivkoolitus

Koolituse kestvus on 6 päeva ja see hõlmab kõik alustavale tordikaunistajale vajalikud baasteadmised. Alates tordi kokkupanemisest ja kuni transporteerimiseni kliendi ukse juurde.

Töötame tortide mulaazidega (penoplastist).

Koolituse programm

Suhkrumassi osa (2 päeva)

 • Tordi kaunistamiseks ettevalmistamine. Tordi silumine ja põhilised kreemid suhkrumassi ja martsipani alla. „Õrna” sisuga tortide ettevalmistamine kaunistamiseks. 3D tortide saladused
 • Kuidas arvutada tordi jaoks vajalikku suhkrumassi kogust
 • Suhkrumassi rullimine, värvimine, tordi katmine, silumine
 • Lihtsamate kaunistuste valmistamine, ääred, vööd, bordüürid, voldid, drapeering, lipsud. Patchwork vormide kasutamine.
 • Aplikatsioonid suhkrumassist ja joonistamine suhkrumassi peale
 • Lihtsamate inimkujukeste voolimine
 • Mitmekorrusteliste tortide kokkupanemine, tasakaalustamine ja kinnitamine

Royal Icing-u osa (2 päeva)

 • Valmistamine, säilitamine. Erinevad konsistensid
 • bordüürid, ääred ja lihtsamad lilled
 • liblikad
 • «pits» ja «sillad»
 • õhukesed ja peened kaunistused
 • «tikkimine»

Suhkrulilled (2 päeva)

 • lillepasta: värvimine, käsitlemine
 • lilletraat, teip (kuidas õieti valida ja kasutada)
 • lilledehoidjad
 • lillede lehed, rohi
 • rooside aluste valmistamine
 • roos
 • väikeste lillede valmistamine (nn fillers)
 • värvimine pulbervärvidega
 • lillede kimpu panemine

Интенсивный курс для начинающего тортодекоратора

Продолжительность 6 дней. Курс охватывает все основные знания и умения начинающего тортодекоратора, начиная со сборки и выравнивания торта и заканчивая транспортировкой.

Программа

Мастика (2 дня)

 • подготовка торта к украшению, выравнивание торта и основные виды кремов под мастику и марципан; подготовка тортов с «нежными» начинками под покрытие; секреты 3D –тортов – лекционная часть
 • как рассчитать нужное количество мастики для покрытия торта
 • раскатка мастики, окраска, покрытие торта, выравнивание
 • изготовление простейших украшений, бортиков, бордюров, кантиков
  воланы, драпировки, банты. Использование форм Patchwork
 • аппликация из мастики на торте и рисунок на ней
 • лепка простейших человеческих фигурок
 • сборка, балансировка и крепление многоярусных тортов

Королевская глазурь (2 день)

 • приготовление и способы хранения, консистенции
 • бордюры, скроллы, канты и простейшие цветы (с использованием насадок)
 • «кружево» и «мостики»
 • техника «вышивка»

Сахарные цветы (2 дня)

 • цветочная паста и работа с ней (окрашивание, раскатка, хранение)
 • цветочная проволока и флористическая лента (как правильно выбирать и использовать)
 • держатели для цветов в тортах
 • листья, зелень
 • заготовки для роз
 • роза и ее сборка
 • изготовление мелких заполняющих цветков
 • окрашивание порошковыми красками
 • сборка букета

Beginner cake decorator intensive course

The class is 6 days long and teaches the beginner cake decorator all required skills: from assembling the cake to its delivery to the client.

Course schedule

Sugar Paste (2 days)

 • Preparing the cake for decoration, smoothing out the surface of the cake and the most common custards used with sugar paste and marzipan; preparing cakes with soft fillings for covering; the secrets of 3D-cakes — lecture
 • How to calculate the required amount of sugar paste for covering a cake
 • Rolling out sugar paste, colouring, covering and smoothing out the cake
 • Assembling simple decorations, borders, edges, flounces, drapes and bows. Use of Patchwork moulds.
 • Sugar paste appliqués
 • Modelling of human figures
 • Assembling, balancing and attachment of multi-layer cakes

Royal Icing (2 days)

 • Preparation and storage. Different consistencies.
 • Borders, edges and simple flowers (using nozzles)
 • Colour Flow (piping of a runny royal icing into an outlined shape)
 • “lace” and “bridges”
 • “embroidery”

Sugar Flowers (2 days)

 • Sugar paste: colouring, handling
 • Floral wire (proper choice and use)
 • Flower holders
 • Flower leaves and stems
 • Rose bases
 • Roses
 • Fillers
 • Colouring with powdered dyes
 • Arranging of bouquets

Tulevad koolitused

 • Tulevad koolitused puuduvad