Suhkrumass

 • Loeng – Tordi kaunistamiseks ettevalmistamine. Tordi silumine ja põhilised kreemid suhkrumassi ja martsipani alla. „Õrna” sisuga tortide ettevalmistamine kaunistamiseks. 3D tortide saladused
 • Kuidas arvutada tordi jaoks vajalikku suhkrumassi kogust
 • Suhkrumassi rullimine, värvimine, tordi katmine, silumine
 • Lihtsamate kaunistuste valmistamine, ääred, vööd, bordüürid
 • Voldid, drapeering, lipsud
 • Aplikatsioonid suhkrumassist
 • Joonistamine suhkrumassi peale
 • Lihtsamate inimkujukeste voolimine
 • Lihtsamate loomade voolimine
 • Mitmekorrusteliste tortide kokkupanemine, tasakaalustamine ja kinnitamine

Мастика

 • подготовка торта к украшению, выравнивание торта и основные виды кремов под мастику и марципан; подготовка тортов с «нежными» начинками под покрытие; секреты 3D –тортов – лекционная часть
 • изготовление мастики в домашних условиях
 • как рассчитать нужное количество мастики для покрытия торта
 • раскатка мастики, окраска, покрытие торта, выравнивание
 • изготовление простейших украшений, бортиков, бордюров, кантиков
 • воланы, драпировки, банты
 • аппликация из мастики на торте
 • лепка человеческих фигурок
 • лепка основных животных
 • сборка, балансировка и крепление многоярусных тортов

Sugar Paste

 • Preparing the cake for decoration, smoothing out the surface of the cake and the most common custards used with sugar paste and marzipan; preparing cakes with soft fillings for covering; the secrets of 3D-cakes — lecture
 • Preparing sugar paste at home
 • How to calculate the required amount of sugar paste for covering a cake
 • Rolling out sugar paste, dyeing, covering and smoothing out the cake
 • Assembling simple decorations, borders and edges
 • Flounces, drapes and bows
 • Sugar paste appliqués
 • Modelling of human figures
 • Modelling of animals
 • Assembling, balancing and attachment of multi-layer cakes

Tulevad koolitused

 • Tulevad koolitused puuduvad