Põllulilled

1. päev

 • Lillede valmistamine
 • moon
 • kelluke
 • viljapead
 • karikakrad
 • rukkilill

2. päev

 • teipimine
 • värvimine
 • kimpu panemine

Hind: 180 €

Полевые цветы

1. день

 • Сборка цветов
 • мак
 • колокольчик
 • колосья
 • ромашки
 • василек

2. день

 • склеивание
 • окрашивание
 • сборка букета

Цена: 180 €

Wild Flowers

Day 1

 • Assembling the flowers
 • Poppies
 • Bellflowers
 • Grain ears
 • Camomiles
 • Cornflowers

Day 2

 • Taping
 • Colouring
 • Arranging of bouquets

Price: 180 €

Tulevad koolitused

 • Tulevad koolitused puuduvad